Rólam

Dr Szoke Agnes Eva

dr. Szőke Ágnes Éva

LL.M. ügyvéd, adójogi szakjogász, gazdasági mediátor

30 év tapasztalat az adójog területén

Szakmai tevékenységem során 16 évig dolgoztam adójogászként az adóhatóság (APEH, NAV) különböző szerveinél és szakmai területein. Hosszabb időt az általános forgalmi adó ellenőrzési területen töltöttem el főtanácsosként, majd a Nemzeti Nyomozóirodánál felderítő adónyomozóként folytattam pályafutásomat. 15 éve adójogász specialista ügyvédként folytatom pályafutásom. Szakmai múltamnak köszönhetően nem csupán az adójogszabályokról, de az adóhatósági jogalkalmazásról is átfogó ismeretekkel rendelkezem.

Szakmai tevékenység

Adóügyekben jogi tanácsadást nyújtok, illetve az állami (NAV) és önkormányzati adóhatóság előtt képviselem klienseimet az ellenőrzés kezdetétől a jogerős határozat meghozataláig. Az adózók terhére hozott jogerős másodfokú döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálat során jogi képviseletet látok el.

Sikerrel képviselem ügyfeleimet a pénzügyi és gazdasági jog számos más területén is, így állami és uniós pályázatok ellenőrzésével kapcsolatos, versenyjogi és egyéb hatósági, közigazgatási és peres eljárásokban is.

Védőként járok el a NAV bűnügyi szakterülete által indított nyomozások során, illetve az azt követő bírósági eljárásokban.

Adójog

Kiemelkedő szakterületem az adójog. Adójogi szakjogász ügyvédként már az ellenőrzések kezdetétől képviselem ügyfeleimet az állami (NAV) és önkormányzati adóhatóságok előtt az egész ország területén.

Az adóeljárási szabályok változása mára elengedhetetlenné tette, hogy az adózók a hatékony jogérvényesítés érdekében a bizonyítékaikat időben terjesszék elő és már az ellenőrzés kezdetétől aktívan részt vegyenek a velük szemben folytatott eljárásokban. Az elmúlt 30 év tapasztalata és az adózók terhére hozott elmarasztaló döntések száma alapján kijelenthető, hogy az adózók adóügyeikben többnyire csak akkor tudnak eredményesen fellépni, ha a megfelelő anyagi és eljárásjogi szabályok és bírósági joggyakorlat ismeretével rendelkező adójogász segítségével, már az eljárás kezdetétől érvényesítik az adott adójogi tényállással összefüggő álláspontjukat. Nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy az adóügyek az anyagi és eljárásjogi adójogszabályok együttes ismeretét és alkalmazását igénylik. A könyvelők könyvviteli szolgáltatást nyújtanak, de sokszor az adóügyekhez szükséges komplex adójogi ismereteknek, eljárási szabályoknak nincsenek a birtokában. A jogorvoslati eljárás és felülvizsgálat szigorú jogvesztő szabályai miatt már az ellenőrzés kezdetétől érdemes – legalább tanácsadás céljából – irodánkat felkeresni.

Sajnos az eljárásjogi rendelkezések még akkor sem teszik lehetővé a késedelmesen benyújtott bizonyítékok és bizonyítási indítványok és az azokkal összhangban lévő, azokra vonatkozó jogi érvelés előterjesztését, ha az az adózóra nyilvánvalóan kedvezőbb döntést eredményezne. Mindezek miatt kiemelten fontosnak tartom, hogy már az adóellenőrzések kezdetétől kérjék az adójogászi segítséget, hiszen az adóügyekben a sikerhez nem csupán az anyagi jogszabályok, de az eljárásjogi szabályok ismerete és professzionális alkalmazása is elengedhetetlen.

Tapasztalataim szerint nem csupán az adózók, de az őket segítő alkalmazottak, könyvelők, könyvvizsgálók bevonása is rendszerint elengedhetetlen a tényállás alapos feltérképezéséhez, ezért szoros együttműködést alakítunk ki az ügyfelekkel, munkatársaikkal, könyvelőikkel is. Adójogászként kulcsfontosságúnak tartom, hogy az ügyfeleim a velük szemben folytatott eljárásnak valódi részesei és ne csupán külső szemlélői legyenek. Fontos számomra, hogy az ügyfeleim megértsék a velük szemben folyó eljárás lényegét, és hogy saját ügyük gazdái legyenek, melyet magas szintű szakmai tudásommal, elkötelezettségemmel és a rendkívül gazdag gyakorlati tapasztalatommal egészítek ki.

Sok esetben a hatékony, aktív és tényfeltárást segítő képviseletnek köszönhetően az adóellenőrzést követő jogorvoslati eljárás sokszor már az adóhatóság előtt az ügyfeleim számára kedvező eredménnyel zárul, ugyanakkor talán éppen emiatt az általam képviselt ügyek többségében a bíróság is többnyire az adózóknak ad igazat a felülvizsgálat során.

Adójogászként több ügyben innovatívan, az Európai Bíróság irányadó gyakorlatának ismeretében egyes anyagi és eljárásjogi kérdésre új, addig nem hivatkozott nézőpontból világítottam rá és terjesztettem elő érvelésem, melyekről számos – jelen honlapon az Egy perc jog blogban is közzétett – publikációm is tanúskodik.

DrszokeagnesA hatékony adójogi képviseleten túl kiemelt fontosságúnak tartom a megelőzést is. Tanácsaimmal az egyes gazdasági események megtörténte előtt vagy már megtörtént gazdasági eseményeket követően segítem a magánszemélyeket és a vállalkozásokat abban, hogy a jogügyletekkel összefüggő adókockázatokat csökkentsék és megelőzzék a későbbi lehetséges jogkövetkezményeket. Adójogi szakjogászként az ügyfelek adózói morálját igyekszem erősíteni azáltal is, hogy az adóztatással kapcsolatos kérdéseket számukra érthetően, de mégis magas szakmai színvonalon, gyakorlatias módon, a jogkövetkezményekre is kitérve elmagyarázom.

Az elmúlt, közel 30 év során különböző számos olyan ügyben jártam el, ahol az adózó terhére vagy kiemelkedően magas adókülönbözetet (adóhiányt) állapított meg az adóhatóság vagy ahol a bírósági gyakorlat alakulásához sikeres képviselettel én magam is hozzájárulhattam.

Az adóügyekben történő eljárásaimat folyamatos szakmai érdeklődés követte már az adóhatóság kötelékében történő munkavégzésem, később ügyvédi tevékenységem során is.

Jellemzően mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági menedzsmentjében vesz részt, támogatva a vállalkozások társasági jogi, kereskedelmi és partneri szerződéses viszonyait. Jogvita esetén elsődlegesen a felek közötti, mindkét fél érdekének megfelelő egyezség létrehozására törekszem. Amennyiben a konfliktus békés úton nem tud rendeződni, annak jogi útra terelése esetén a peres eljárásokban képviselem az ügyfeleket a rendes, illetve választott bíróságok előtt. Közreműködöm az ügyfelek követeléseinek érvényesítésében is.

Az elmúlt években sikerrel képviseltem az agrárágazatba tartozó vállalkozásokat egymás közötti vagy hatóságokkal szemben fennálló jogvitáikban, illetve üzemanyag kutat az értékesítésével összefüggő leltárhiányért való felelősség miatti perben.

Gazdasági jog

Büntetőjog

Az adóhatóságok ellenőrzése mellett ma már egyre növekvő számban kerül sor a költségvetési csalások miatti büntetőeljárások megindítására is. A tagállamok közötti kereskedelem, a felek közötti személyes kontaktusok háttérbe szorulása, az informatikai eszközök igénybevételének előtérbe kerülése a gazdasági események valódiságának bizonyítását új alapokra helyezte. Úgy vélem, hogy a költségvetési csalások terheltjeinek védekezéséhez nem elegendő a büntetőjog ismerete, hanem adójogi szakjogászként a bizonyításban való értő részvétel is előnyt jelent.

Adójogi szakjogászként elsősorban költségvetési csalásban látok el védelmet, de a gazdálkodás rendjét, a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő, pénzmosás és vagyon elleni bűncselekmények terheltjeinek védelmét, sértettjei érdekeinek képviseletét is ellátom.

Ügyvédként nagyon fontosnak tartom, hogy azok a személyek akik koruknál, anyagi helyzetüknél, családi hátterüknél, egészségi állapotuknál fogva vagy egyéb okból nem tudnak általuk választott védőt fogadni ne essenek el a tisztességes eljárásban hozott ítélet lehetőségétől. Emiatt a Budapesti Ügyvédi Kamara kirendelt védői névjegyzékébe kértem felvételem és látok el kirendelt védői feladatokat.

Az Igazságügyi Minisztérium Közvetítői Névjegyzékébe bejegyzett független gazdasági mediátorként a felek számára már folyamatban lévő perben vagy peren kívül egyezségek megkötésében nyújtok segítséget gazdasági és kereskedelmi jellegű érdek- és jogvitákban, vagyonmegosztások, követelések fennállása során, illetve fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetekben.

Mediáció

Ügyfeleim mondták

Publikációk, előadások, elismerések

  • Adójogi konferenciák szervezője és szakértője, számos adó- és gazdasági jogi tárgyú szakmai továbbképzés és mediációs konferencia meghívott előadója.
  • Több, mint 25 éve rendszeresen jelennek meg publikációi az adójog területén különböző szakmai lapokban.
  • 2016-ban adójogi szakjogászként a Haszon Magazin a 100 legjobb magyar ügyvédje közé választották.

ismét a jelöltek közé került.

Tanulmányok

  • 1996-2001 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (eredmény: cum laude)
  • 2003-2005 ELTE Jogi Továbbképző Intézet – Adójogi szakjogász Master of Law (LL.M)  (eredmény: kiváló)
  • 2007 Jogi szakvizsga (eredmény: jeles)
  • 2008 óta tagja vagyok a Budapesti Ügyvédi Kamarának és a Magyar Jogász Egylet Fővárosi Szervezetének.
  • 2022 Gazdasági mediátor (eredmény: kiválóan megfelelt)
Dr Denes Tamas

dr. Dénes Tamás

dr. Dénes Tamás Ügyvédi Iroda ügyvéd

dr. Dénes Tamás a rendőrségnél, illetve NAV jogelőd bűnügyi nyomozó hatóságainál először bűnügyi nyomozóként, majd vezetőként  eltöltött 15 év során a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények felderítése és nyomozása során szerzett tapasztalatot.
Elolvasom

Andras Emoke

András Emőke

partner bejegyzett könyvvizsgáló

András Emőke 14 évet dolgozott Magyarország egyik legnagyobb kereskedelmi bankjában vállalati hitelelemzőként, az ügyfélköréhez tartozó középvállalkozások és nagyvállalatok főként mezőgazdasági, élelmiszeripari, kereskedelmi cégek voltak.
Elolvasom

Dr Szoke Veronika

Falviné dr. Szőke Veronika

dr. Falviné dr. Szőke Veronika Ügyvédi Iroda ügyvéd

A jogászi hivatást jogtanácsosként kezdte. 1996 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.

Egyik fő területe a családjog: tanácsadás házasság felbontása iránti eljárást megelőzően, illetve perképviselet házasság felbontása és járulékos kérdéseinek rendezése iránti eljárásban. Együttműködő ügyvédpartnerünk segíti ügyfeleit abban, hogy családi joggal kapcsolatos vitás ügyeiket békésen, minden fél számára megnyugtatóan, a kiskorú érdekeire figyelemmel és a legköltségkímélőbb módon rendezhessék.
Elolvasom