Gazdasági jog

Ügyvédi irodám a gazdasági jog széles spektrumában rendelkezik tapasztalatokkal, ügyfeleinket a cégalapítástól és az engedélyeztetési eljárásoktól kezdve jogi támogatással látjuk el gazdasági tevékenységük szinte teljes életszakaszában.

A gazdasági jog területén a társaság alapításával és szervezetével összefüggő okiratokat szerkesztünk és képviseljük a társaságot a cégeljárások során. Amennyiben szükséges közreműködünk és képviseljük ügyfeleinket az adóhatósági adóregisztrációs eljárásban.

A konfliktusmentes és kiszámítható működés egyik kulcsa a partnerek körültekintő kiválasztása, a szerződéses kapcsolatok gondos létrehozása, a szerződések és megállapodások korrekt, a jogszabályoknak és az ügyfelek érdekeinek megfelelő megszövegezése. Ennek keretében különös hangsúly kerül a jogok és kötelezettségek pontos megfogalmazására, a teljesítést elősegítő biztosítékokra, a teljesítésre és a szerződésszegés jogkövetkezményeinek érvényesítésére. A szerződések megkötését megelőzően ezért gondosan felmérjük a szerződő felek szándékait, a jogi környezetet és tájékoztatjuk ügyfeleinket a megkötendő szerződések adójogi vonatkozásairól is.

Az elmúlt évtizedben különös hangsúly került a gazdasági partnerek, alvállalkozók kiválasztásával kapcsolatos kellő körültekintés tanúsítására, ezért a hozzánk forduló ügyfeleknek segítünk abban, hogy a partner működésével kapcsolatos kockázatokat feltárjuk és arról dokumentált tájékoztatást adjunk.

A békés és egyezségre törekvő idő- és költségkímélő megoldások megtalálásában hiszünk, ezért előtérbe helyezzük a felek közötti peren kívüli megállapodásokat, megegyezés hiányában a peres eljárásban érvényesítjük megbízóink jogait és törvényes érdekeit. Célunk, hogy mindenkor a leggyorsabb és legoptimálisabb megoldást találjuk meg ügyfeleink számára.

gazdasagi jog

Annak érdekében, hogy az általunk végzett jogi munka minden szempontból ügyfeleink érdekeinek megfeleljen, törekszünk arra, hogy klienseink működését és tevékenységét, gazdasági kapcsolatait, az őket körülvevő jogi környezetet és a vállalkozás által képviselt értékekeket minél jobban megismerjük. Ez azt is lehetővé teszi, hogy időben feltárjuk azokat a különböző gazdasági és jogi kockázatokat, melyek alapján a későbbi jogi felelősségre vonásokat megelőzhetik. Ezt leghatékonyabban állandó jogi képviselet ellátására adott megbízás keretében tudjuk biztosítani.

A gazdasági jog keretein belül – közigazgatási jog területén meglévő tapasztalatainkat is felhasználva – a különböző forrásokból biztosított pályázati elszámolásokkal kapcsolatos jogviták esetén is képviseletet látunk el.

Képviseljük ügyfeleinket a közigazgatási jog számos területén indult egyéb hatósági eljárásokban is.

Fizetési határidők

Fizetési határidők és számlázás

Így kezeld vállalkozásod pénzügyeit! A gazdasági ügyletekben a pénzügyi kötelezettségek időbeni teljesítése nélkülözhetetlen. A fizetési határidők elmulasztása késedelmi kamatokhoz és további, a hitelező késedelemmel összefüggő és …
Elolvasom