GY.I.K.

 1. Kötelező-e minden esetben írásbeli szerződést kötni a feleknek? 
  A jogszabályok egyes esetekben kötelező jelleggel írják elő az érvényesség feltételeként az írásbafoglalást (pl. ingatlanra vonatkozó bérleti szerződések esetén), természetesen a szerződések a legtöbb esetben szóban is érvényesen létrejöhetnek. Ugyanakkor a szóbeli szerződések tartalma a megállapodástól eltérő teljesítés esetén nagyon nehezen bizonyítható okirat hiányában, főként, ha a szerződéses feltételek kialakítása és a megegyezés során kizárólag a felek voltak jelen. Az okirat egy bizonyítási eszköz, mely vita esetén zsinórmértékül szolgálhat, hogy ki, mit, mikor, hogyan vállalt, ezért feltétlenül javasoljuk a leglényegesebb és vitatható pontok írásba foglalását.
 2. Mit jelent, hogy a szerződéseket ügyvédek szerkesztették?
  Az interneten megtalálható ingyenes vagy kedvező fizetési feltételekkel rendelkező iratmintatárak többségének szerzője ismeretlen, a honlapon az egyéb adatok között sincs utalás arra, hogy a letölthető okiratokat ki készítette, illetve azok mikor készültek. A legtöbb iratmintába a fizetés előtt be sem lehet tekinteni, így a vásárló gyakorlatilag „zsákbamacskát” vásárol. Az általunk kínált okiratokat ügyvéd partnereink készítették, melyekbe – az érdemi részek eltakarásával – be lehet tekinteni, így a főbb pontok és tartalmi kör megállapítható. Természetesen az ügyvédek által szerkesztett okiratok a legnagyobb gondosság mellett sem tudják helyettesíteni az ügyvédi tanácsadást, ezért csak olyan szerződéseket kínálunk, melyek egyszerűbbek és jogi tudás nélkül is tartalommal tölthetők meg.
 3. Miért nincsenek részletes magyarázatok az egyes okiratmintákhoz?
  Ahogy azt már említettük a célunk nem az volt, hogy az ügyvédi, jogi tudást helyettesítsük, hanem az, hogy egyszerűbb megítélésű ügyekben segítsünk abban, hogy mindenre kiterjedő és a hatályos jognak megfelelő tartalommal az ügyfeleink maguk is el tudják készíteni az okirat minta felhasználásával a megfelelő szerződést vagy okiratot, jognyilatkozatot. A jogi tudást egy okirat sem tudja pótolni, ezért, ha bonyolultabb jogügyletet kívánnak kötni vagy jelentős kérdésben jognyilatkozatot tenni, akkor mindenképp tanácsoljuk, hogy forduljanak jogi szakértőhöz, ügyvédhez. A részletes jogi instrukciók maguk is már jogi háttérismeretet kívánnak, nem jogászokat akarunk képezni, hanem minél egyszerűbb módon megfogalmazott okiratokkal segíteni.
 4. Miért nem vállal felelősséget a társaság az általa értékesített okiratokért?
  Ahogy már említettük az általunk kínált okiratok az életviszonyok teljes skáláját nem tudják lefedni, ráadásul minden ügy részleteiben is eltérhet egymástól. Az sem mindegy, hogy melyik okiratot milyen ügyben használják fel, azt hogyan és miként egészítik ki, vagy miért nem egészítik ki a felek. Egy mintaokiratot nem lehet „személyre szabni”, az csak segítségül szolgál ahhoz, hogy a felek a számukra legkörültekintőbb módon, de ügyvédi közreműködés nélkül kössenek jogügyleteket, tegyenek jognyilatkozatokat. Ezért társaságunk az okiratok felhasználásával kapcsolatos valamennyi jogi és anyagi felelősségét kizárja.