Iratmintatár

Miért fontos a megfelelő szerződés?

Több évtizedes ügyvédi praxisunk során felismertük, hogy nem csupán a magánszemélyek, de a mikro-, kis- és sokszor még a középvállalkozások sem mindig rögzítik írásban az egyszerűbb megítélésűnek gondolt, bizalmi alapon kötött jogügyleteiket, ezzel megnehezítve a későbbi jogviták során a jogérvényesítést.

Ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy amikor az érintett eljut arra a felismerésre, hogy a megkötni kívánt jogügyletet okiratba foglalja, az internetről ingyenesen elérhető, de sokszor nem szakemberek által szerkesztett, esetleg már nem is hatályos jogszabályok alapján készült szerződéseket tölt le, ami miatt sokszor nem hogy könnyebbé, hanem inkább nehezebbé válik a későbbi bizonyítás. Hogy miért? Az írásba foglalás célja éppen az, hogy ha az ügyletben érintett felek valamelyike nem vagy nem a korábbi megállapodásnak megfelelően teljesít, akkor utóbb bizonyíthatóvá váljon a megállapodás tartalma, tehát hogy

  • mely felek között,
  • mikor
  • milyen termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra
  • milyen konkrét feltételek mellett

jött létre az adott szerződés vagy más jogügylet és esetleg nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetére milyen egyéb olyan körülményben állapodtak meg, amely a későbbi jogérvényesítésre kihathat.
Természetesen az írásbeliség mellett más módon is bizonyíthatók ezek a kérdések (pl. tanúkkal), de belátható, hogy egy megfelelő okirat lényegesen megkönnyíti az utólagos bizonyítást.

Mindezek mellett azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy az okiratiság az alapja az adóztatásnak is, amelynek mentén az adott ügyletben részt vevő felek, a teljesített ügylet valóságtartalma és a teljesítéssel összefüggő adóztatás szempontjából fontos kérdések (pl. teljesítés helye, időpontja, tárgya) is megállapíthatók, így az egyes jogügyleteinkről ez okból is nagyon fontos, hogy megfelelő szerződéssel vagy egyéb okirattal rendelkezzünk.

Szerződéseinket, iratmintáinkat magánszemélyeken túl kifejezetten ajánljuk a kezdő (startup) és azon vállalkozások számára, amelyek méretüknél fogva vagy éppen finanszírozási okokból az adott jogügyletek mindegyikében nem tudnak ügyvédi segítséget igénybe venni.

Iratmintatárunkat folyamatosan bővítjük azért, hogy az életviszonyok minél szélesebb körében ily módon is segíteni tudjuk az okiratba foglalást. Miután ügyfeleink elégedettsége az egyik legfontosabb küldetésünk, ezért szívesen vesszük visszajelzéseiket, illetve igényeiket az általunk kínált okiratokkal és szerződésekkel kapcsolatosan, melyeknek igyekszünk eleget tenni, ezért kérjük, hogy értékelésüket, véleményünket küldjék meg számunkra!

Milyen szerződéseket kínálunk Önnek?

Iratmintatárunkban minden olyan szerződéstípust megtalál, amelyekre a magánszemélyeknek, illetve a vállalkozásoknak a leggyakrabban szükségük van. A célunk az, hogy az olyan jogügyletek során nyújtsunk gyors és hatékony segítséget, amikor – a gyakorlati tapasztalatok alapján – ügyvédi közreműködést általában még ritkábban vesznek igénybe a felek. Ezek olyan kisebb és egyszerűbb megítélésű, a magánszemélyek és vállalkozások életében mindennapos jogügyletek, ahol az ügyfelek maguk is képesek – az iratmintákban feltüntetett instrukciók alapján – ügyleti akaratukat megfelelő módon írásban rögzíteni.

Az általunk kínált  letölthető iratminták mindegyike

  • ügyvédek által szerkesztett
  • hatályos jogszabályoknak megfelelő
  • könnyen kezelhető
  • a szerkesztők megjegyzéseivel ellátott.

Javasoljuk, hogy az iratminta kitöltése során törekedjenek a pontos és minél szabatosabb megfogalmazásra, illetve ott, ahol választási alternatívák merülnek fel, pontosan jelöljék meg a kívánt részt vagy töröljék azt, amelyik feleslegessé vált.

Fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy szerkesztőink mindent megtesznek annak érdekében, hogy az iratmintákat a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizálják és azok a mindenkori hatályos jogszabályokkal teljes mértékig összhangban álljanak. Mindazonáltal okirataink természetesen a széles körű életviszonyok mindegyikét nem tudják teljes körűen lefedni, ezért azok a konkrét ügyekben az ügyvédi tanácsadást nem pótolják, nem helyettesítik. Az általunk készített okiratok nem garantálják az érintett pernyertességét az azok felhasználásával kötött jogügyletekkel kapcsolatban keletkezett jogviták bizonyítása során, ezért azok tartalmával kapcsolatos mindennemű felelősségét cégünk kizárja.

Ha további kérdése merül fel, keresse fel a Gyakori kérdéseket (GYIK), ha ott sem találta meg a megfelelő választ, akkor írjon Nekünk és igyekszünk tudásunk legjava szerint válaszolni!