Átvételi elismervény

998 Ft

Leírás

Meghatározott jogcímen fennálló tartozás egyösszegű, készpénzben történő megfizetéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt elismervény.

Az okirat bizonyítja a Hitelező és Adós személyét, a közöttük fennálló – fizetési kötelezettséget keletkeztető – kötelem jogcímét, a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontját és összegét.

További információk

Terjedelem

2 oldal