Felkérés mediációra/közvetői eljárásra

Ft

A mediáció olyan alternatív jogvita-rendezési eljárás, ahol a vitában érintett felek kezdeményezésére, egy pártatlan személy – a mediátor – nyújt segítséget ahhoz, hogy a jogi konfliktusban álló felek jogvitájuk lezárásaként olyan megállapodást kössenek.

Amennyiben gazdasági jogvitájában mediátorunkat kívánják felkérni a vitarendezésben való közvetítésre, akkor javasoljuk az általunk készített felkérésminta kitöltését.

Leírás

A mediáció olyan alternatív jogvita-rendezési eljárás, ahol a vitában érintett felek kezdeményezésére, egy pártatlan személy – a mediátor – nyújt segítséget ahhoz, hogy a jogi konfliktusban álló felek jogvitájuk lezárásaként olyan megállapodást kössenek, amely számukra kielégítő és amit önként végre is hajtanak. A mediáció – mely manapság szervesen beépül az európai joggyakorlatba – a kompromisszumokra törekszik, célja a mindkét fél számára legkisebb “veszteséggel” járó közös megoldás megtalálása.

Amennyiben gazdasági jogvitájában mediátorunkat kívánják felkérni a vitarendezésben való közvetítésre, akkor javasoljuk az általunk készített felkérésminta kitöltését, melyet innen .pdf formátumban tudsz ingyenesen letölteni A felek ugyanis  közös megegyezés alapján az általuk választott természetes személy vagy jogi személy közvetítőként történő felkérését írásban, telefax útján vagy elektronikus levélben kezdeményezhetik.

Természetesen a gazdasági mediációra való felkérést nem csupán az általunk rendszeresített minta kitöltésével teljesíthetik, hanem annak alapján szabadon is megfogalmazhatják azt. Kérjük azonban, hogy arra figyeljenek, hogy a mintában szereplő tartalmi elemeket az általunk javasolt mintától eltérő felkérésnek is tartalmaznia kell, így

a) a felek nevét, elnevezését, lakhelyét vagy székhelyét, tartózkodási helyét,
b) a közvetítésre felkért természetes személy nevét vagy a jogi személy megnevezését,
c) ha a felet
ca) meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott nevét, címét vagy
cb) támogató segíti, a támogató nevét, címét,
d) a vita tárgyát, és
e) a felek által az eljárás során használni kívánt idegen nyelvet.

A felkérésben a feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy közös megegyezésük alapján a közöttük fennálló vitás ügy megoldását közvetítői eljárás keretében kívánják rendezni.

A mediációval kapcsolatos részletesebb információkért keressék fel oldalunkat itt.

További információk

Terjedelem

3 oldal