Hozzájárulás ingatlannak székhelyként / telephelyként / fióktelepként történő használatához_2

4 500 Ft

Ez a hozzájáruló nyilatkozat alapvetően fontos minden olyan vállalkozás számára, amely más vállalkozás tulajdonában álló ingatlant kíván használni székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként. A dokumentum lehetővé teszi az ügyvezető számára, hogy jogilag hiteles nyilatkozatot tegyen az ingatlan jogszerű használatáról, ami szükséges ahhoz, hogy az ingatlan cégjegyzékbe történő bejegyzése megvalósuljon. A nyilatkozat biztosítja, hogy minden szükséges jogi követelmény teljesítve legyen, beleértve a tulajdonosok hozzájárulásának dokumentálását, ami alapvetően szükséges a cégjegyzékben történő bejegyzéshez.

Ez a dokumentum különösen fontos a bérlő vállalkozások számára, mivel biztosítja a jogi alapot és hitelességet a székhely, telephely vagy fióktelep használatának legitimálásához. Az ügyvezető által tett jogszerűségi nyilatkozat, amely ezen hozzájáruló nyilatkozat alapján készül, elengedhetetlen ahhoz, hogy a bérbe vett vagy használatba vett ingatlan hivatalosan is az adott vállalkozás tevékenységi helyeként szolgálhasson. Ennek hiányában a cégjegyzékbe történő bejegyzés nem lehetséges, ami jogi és üzleti komplikációkat okozhat.

Leírás

Ez a székhely, telephely, fióktelep hozzájáruló nyilatkozat az alapja az ügyvezető által tett jogszerűségi nyilatkozatnak, amely szükséges a vállalkozások számára, ha más vállalkozás tulajdonában álló ingatlant székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként kívánnak a cégjegyzékbe bejegyeztetni.

Több haszonélvező esetén mindegyik hozzájárulására szükség van, ebben az esetben a haszonélvezők személyével és adataival a nyilatkozatot bővíteni szükséges.

További információk

Terjedelem

2 oldal

Érdekelhetnek még…