Perindítás előtt állsz? Bizonytalansági tényezők és mérlegelendő szempontok

Nem sokkal azután, hogy először léptem be egy bírósági tárgyalóterembe ügyvédként, rájöttem, hogy a jog nem csupán paragrafusok és jogi terminusok összessége, a peres eljárások nem csak a jogi szabályokról szólnak. A jog a valós élet történeteivel átszőtt dinamikus terület, ahol minden döntés mögött valós emberek, vállalkozások és sorsok húzódnak meg. Az eltelt évek alatt számtalan ügyben képviseltem ügyfeleim érdekeit, és megtanultam, hogy a perindítás – bár néha elkerülhetetlen – nem mindig a legoptimálisabb megoldás.

Az eltelt évtizedek során számtalan ügyben képviseltem ügyfeleim érdekeit, és megtanultam, hogy a perindítás, bár néha elkerülhetetlen, nem mindig a legoptimálisabb megoldás. Mielőtt valaki peres útra lép, több szempontot is mérlegelni kell, melyek anyagi, pszichés és időbeli következményekkel is járhatnak. Ebben a blogbejegyzésben megosztom azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeket mindenkinek érdemes figyelembe vennie, mielőtt bírósághoz fordul.

Miért fordulunk a bírósághoz? A perindítás háttere

Egy vállalkozás vagy magánszemély életében elérkezhet az a pillanat, amikor úgy érzi, jogi útra kell lépnie annak érdekében, hogy igényét vagy követelését érvényesítse. De mi készteti őket erre? Többnyire azért döntenek így, mert érzik, hogy más alternatív módszerekkel nem tudják elérni a kívánt eredményt vagy mert az igény érvényesítésének hagyományos útjai nem bizonyultak hatékonynak. Ezen kívül egy sor további ok is létezhet, mint például az igazságosság iránti vágy, az elvekhez való ragaszkodás vagy a pénzügyi veszteség elkerülése.

Peres eljárás során a kezdeményező félnek keresettel kell a pert megindítania, melyben részletezi a követelését és annak jogalapját. Ezen kívül, ha a pénzkövetelés értéke a 3 millió forintot nem haladja meg, az érintetteknek a peres eljárás helyett először fizetési meghagyásos eljárás útján kell érvényesíteniük követelésüket. A fizetési meghagyás gyorsabb és kevésbé bürokratikus megoldást kínál a hitelezők számára, és sok esetben hatékonyabb és gyorsabb, mint a hagyományos peres eljárás. A fizetési meghagyás azonban nem mindig jelent végleges megoldást. Ha az adós ellentmondást nyújt be, a folyamat szintén bírósági útra terelődik. Ilyenkor a hitelezőnek – meghatározott szabályok szerint és határidőn belül – keresetlevelet kell a bíróságnak benyújtania, és ezzel a peres eljárás hivatalosan is megkezdődik.

A perben ugyanakkor már nem csak a követelés összegéről, hanem annak jogalapjáról, a felek közötti jogviszonyról és a bizonyítékokról is dönteni kell.

“Az igazság ára” – Költségek, amelyekkel számolnod kell

Amikor egy peres eljárást szeretnél indítani, gyakran az első kérdés az, hogy mennyibe fog kerülni? Még mielőtt egy jogi ügyben elköteleződnénk, érdemes tisztában lenni a lehetséges költségekkel. Nem csak az ügyvédi díjról van szó – számos egyéb költség is felmerülhet, melyek könnyen felboríthatják a költségvetésünket. Tekintsük át a legfontosabb költségeket, hogy felkészülten indulhassunk a peres eljárás útján.

Ügyvédi díj

A peres eljárásban minket képviselő ügyvéd kiválasztásának számos szempontja közül az egyik legfontosabb az ügyvédek számára: az ügyvédi díjak mérlegelése. Egy ügyvéd díja a tapasztalatától, specializációjától, és az ügy bonyolultságától is függhet. Vannak fix díjak és óradíjas elszámolások, de a kalkulációba be kell vonni az egyéb költségeket is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya. Mindig egyeztessen előre ügyvédjével a díjakról, hogy később ne érje meglepetés!

Mire számíthatunk az ügyvédi díjak tekintetében?

Az ügyvédek között különböző díjstruktúrákkal találkozhatunk. Gyakran ezek tükrözik a jogász szakmai hozzáállását és tapasztalatát. Egy magasabb díj gyakran azt jelzi, hogy az ügyvéd specializált egy adott területen vagy több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, így magas szintű szakértelmet kínál. A jogi képviselet azonban nem csak az ügyintézésről szól – az ügyfélnek éreznie kell, hogy jó kezekben van a jogi problémája. Néhány ügyvéd csak bizonyos területeken vállal ügyeket, garantálva az ügyfeleknek a legjobb szakértelmet. A kezdeti költségek lehetnek magasabbak, de a sikeres és gördülékeny ügyintézés hosszú távon megtakarítást jelenthet.

Az ügyvédi díj tartalmazza:

 • Az ügy előkészítését
 • A dokumentumok elkészítését
 • Egyeztetéseket
 • Tanácsadást
 • A tárgyalásokon való részvételt

Egy rutinszerű jogi ügy díja előre kiszámíthatóbb lehet, de egy bonyolultabb ügy esetében az óradíjas számlázás gyakoribb. Ha az ügyvédnek a székhelyétől eltérő városban kell tárgyalnia, az is növelheti a költségeket. Az ügyek hossza és az ebből adódó több tárgyalás is befolyásolja a díjakat, különösen, ha nincs fix díj.

A piaci átlaghoz képest az ügyvédi díjak változhatnak régiók vagy városok szerint is. Például a fővárosban dolgozó ügyvédek díjstruktúrája eltérhet a vidéki ügyvédektől.

Mi a javaslat az ügyvédi díjak kezelésében?

Ajánlott az időszakos elszámolást választani, így az ügyfelek rendszeresen tájékozódhatnak a költségekről és elkerülhetik a végén az esetleges meglepetéseket. Az ügyvédek nem garantálják a győzelmet a bíróságon, de segítenek objektívan felmérni az esélyeinket. Fontos tudni, hogy ha pert nyerünk, az ügyvédi díjunk megtérítését a másik féltől kérhetjük, viszont, ha veszítünk, akkor a másik fél ügyvédi díjait is nekünk kell állnunk.

Mit kell tudnod az illetékről?

A peres eljárás megkezdése nem csak időt, hanem pénzt is igényel. A polgári perek egyik legfontosabb költsége az illeték. Az illeték összege függ a per tárgyának értékétől, de ha az érték nem állapítható meg, akkor az alábbi általános illetékalapokat használják:

 1. Járásbíróság előtt: Peres eljárásban 350 000 forint, nemperes eljárásban 200 000 forint.
 2. Törvényszék előtt: Első fokon indult peres eljárásban 600 000 forint, nemperes eljárásban 350 000 forint.
 3. Ítélőtábla: Fellebbezési eljárásban, peres eljárás esetén 600 000 forint, nemperes eljárásban 300 000 forint.
 4. Kúria: Fellebbezési eljárásban 500 000 forint, míg felülvizsgálati és jogegységi panasz esetén 700 000 forint.

A pertárgy értéke után az illeték mértéke általában a peres eljárásban 6%, de van egy minimális és maximális határ: legalább 15 000 forint, de legfeljebb 1 500 000 forint.

Az illetéket az eljárás megkezdésekor egyfajta előlegként kell megfizetni. De ne felejtsd el: bizonyos esetekben jogosult lehetsz illetékmentességre vagy csökkentett illetékre!

Mérsékelt illeték: amikor kevesebbet fizethetsz

A peres eljárások során különböző körülmények között lehetőséged nyílik az illeték mérséklésére. Nézzük meg a legfontosabb eseteket:

 • 10%-os illeték: Ha a perfelvételt lezáró végzésig vagy közigazgatási perben az első tárgyalásig bizonyos feltételek teljesülnek, mint például a keresettől való elállás vagy az eljárás közös kérésre történő megszüntetése.
 • 30%-os illeték: Ha a perfelvétel lezárása után az eljárás a felperes keresetétől való elállásával szűnik meg, vagy a felek közösen kérik az eljárás megszüntetését.
 • 50%-os illeték: A felek egyezség kötése esetén, különösen, ha ez a perfelvétel lezárása után történik.
 • Közvetítői eljárás és illetékcsökkentés: Ha a felek közvetítői eljárásban vesznek részt és az egyezséget a bíróság jóváhagyja, akkor az illeték csökkenthető, de a csökkentés mértéke nem lehet kevesebb a peres eljárás illetékének 30%-ánál.

Ezen információk ismerete lehetővé teheti, hogy költséghatékonyabban járj el a peres eljárás során.

Fontos tudnod, hogy az illeték a perköltség része, tehát a pervesztes felet a bíróság ítéletében kötelezi arra, hogy a perindító fél által előlegezett illeték költségét a részére térítse meg.

A peres eljárás illetékéről itt tájékozódhatsz.

Egyéb költségek

A jogi eljárások során nem ritka, hogy a felek szakértői véleményt kérnek egy-egy összetett vagy speciális tudást igénylő kérdés eldöntéséhez. Az ingatlannal kapcsolatos vitákban például ingatlanszakértőt, egészségügyi károk esetén orvosszakértőt, gépjárművek értékének vagy állapotának kérdésében pedig gépjármű (kár)szakértőt szoktak felkérni. Ezen vélemények nemcsak a bíróság döntése szempontjából lehetnek létfontosságúak, de költségüket tekintve is jelentősek.

Ha egy fél magánszakértőt kér fel, eleve ő fizeti a díjat. Azonban sikeres pereskedés esetén a magánszakértői díjat, mint perköltség részét, érvényesítheti a másik féllel szemben. Ugyanakkor, ha a bíróság rendel ki szakértőt, akkor először díjkalkulációt kér, és a megállapított összeg letétbe helyezését követően rendeli ki a szakértőt. Ebben az esetben a bizonyításra köteles fél köteles az előlegzett összeget letétbe helyezni.

Sikeres pereskedés esetén a bíróság ítéletében marasztalhatja a pervesztes felet a szakértői díj megtérítésére. Így a pernyertes fél a bírósági ítélet alapján annak megtérítését igényelheti a másik féltől.

A szakértői vélemény döntő szerepet játszhat egy per kimenetelében. Ennek fényében a perindítás előtt már érdemes, sőt, szükséges is tájékozódni annak szükségességéről és költségeiről, hogy a felek felkészülten állhassanak az eljárás elé.

Igazságügyi szakértőt itt kereshetsz.

A bizonyítás terhe perindításkor: miért kulcsfontosságú?

A perindítás egy komoly lépés, melynek során számos tényezőt kell mérlegelnünk. Az egyik legfontosabb szempont a bizonyítás terhe. Miért van ennek olyan meghatározó szerepe a bírósági eljárás során, és miért kell minden perindítást tervező félnek ezzel tisztában lennie?

Amikor valaki bármilyen jogcímen igényt támaszt a másik féllel szemben, gyakran neki, mint perindítónak kell bizonyítania a tényállításait. A bíróság a perfelvételi tárgyaláson dönt arról, hogy melyik félre milyen bizonyítási teher hárul. Más szóval, nem elegendő egyszerűen állítani valamit a bíróság előtt; azt megfelelő és meggyőző módon bizonyítani is tudni kell: az okirat, tanú, szakértő vagy egyéb bizonyítási eszköz által.

A felperes gyakran feledkezik meg arról, hogy az alperes is ügyvédi képviselettel rendelkezik, aki ellenkérelemmel lép fel. Az alperes vitathatja a felperes tényállításait, előterjesztheti saját bizonyítékait vagy bizonyítási indítványokat tehet a bíróság előtt. Ebben a komplex helyzetben a bíróság mindkét félre róhat bizonyítási terhet, de végül a bizonyítás sikeressége az egész eljárás valódi lényege.

Ezen információk fényében látható, hogy a bizonyítás és annak terhe nem csupán jogi kifejezések. A koncepciók és pertaktikák gyakran a per kimenetelét is meghatározhatják. Ezért minden perindítás előtt alapvető fontosságú, hogy gondosan mérlegeljük bizonyítékainkat és a bíróság előtt tett tényállításainkat.

Pernyertesség és a végrehajtás

Sokan gondolják, hogy egy per nyertes lezárása az ítélettel véget ér, azonban ez gyakran csak az út egy része. Megnyerhetjük a pert, de ha a másik fél nem hajlandó vagy nem képes teljesíteni az ítéletet, a pernyertességünk gyakorlatilag értéktelenné válhat.

Pert indítani mindig költséges. Az előlegezett költségek a per folyamatában gyorsan nőhetnek, és akár több millió forintba is kerülhetnek. Még ennél is fontosabb, hogy az ítélet meghozatala után néha évekig is tarthat, mire azt végrehajtják, ha egyáltalán sor kerül rá. Az önkéntes teljesítés hiányában gyakran kénytelenek vagyunk jogi eszközökhöz folyamodni az ítéleti kötelezés érvényesítése érdekében.

Előfordulhat, hogy az alperes magánszemély vagy cég idő közben elveszíti anyagi stabilitását. Magánszemélyek vagyonukat más névre írhatják, cégek pedig veszteséget termelhetnek, kényszertörlésre vagy felszámolás alá kerülhetnek. Az ilyen helyzetekben a pernyertesség erkölcsi sikernek tekinthető, de a valódi eredmény eléréséhez sokkal többre van szükség.

Ezért alapvetően fontos, hogy perindítás előtt alaposan tájékozódjunk a másik fél anyagi helyzetéről és az esetleges kockázatokról. Ezen túlmenően, jogi képviselőnkkel előre fel tudjuk mérjük fel és használjuk ki az összes rendelkezésre álló perindítás előtti jogi lehetőséget is, mint például a perfeljegyzési jog bejegyeztetése az ingatlannyilvántartásba, ideiglenes vagy biztosítási intézkedések indítványozása.

Összefoglalva, a pernyertesség nem csak a nyertes ítélet megszerzéséről szól, hanem arról is, hogy az ítélet alapján érvényesíteni tudjuk a jogainkat. Mielőtt perbe bocsátkoznánk, érdemes minden szempontot mérlegelni és jogi képviselőnktől részletese tanácsot kérni e területen is.

A peres eljárás pszichés hatásai: több, mint csak jogi következmények

A peres eljárások során az emberek és vállalkozások nem csak jogi, hanem jelentős pszichés és érzelmi hatásoknak is ki vannak téve. Ezek a hatások sok esetben a per eredményénél is hosszabban kísérhetik az érintetteket.

Stressz és feszültség
Minden jogi eljárás bizonyos mértékű bizonytalansággal jár. A peres eljárások során a magánszemélyek és a vállalkozások vezetői is gyakran aggódnak az eredmény miatt, félnek a költségektől vagy attól, hogy hogyan hat az ítélet a jövőjükre. Ez a folyamatos bizonytalanság és az azzal járó stressz súlyosan befolyásolhatja az egészséget, a mindennapi életet és a vállalkozás működését.

Idő és energia befektetés
A peres eljárások hosszadalmasak és időigényesek. Nem csak a tárgyalásokon vagy a bírósági megjelenéseken van szükség jelen lenni, hanem a jogi stratégiák kialakításában és az ügy dokumentumainak előkészítésében is aktív részvétel szükséges. Ez az idő és energia, amelyet az érintettek és a vállalkozások a személyes, szakmai és üzleti tevékenységeikre is fordíthatnának.

Pszichológiai hatások
A perben való részvétel gyakran mély érzelmi válaszokat vált ki. Sokan érzik magukat sértettnek, dühöseknek vagy csalódottaknak. Ezen érzések kezelése kihívást jelenthet. Vállalkozások esetében ezek az érzések a vezetőkre is kihatnak és kockázatot jelenthetnek az üzleti kapcsolatokra. Ugyanakkor, ha a partnerek látják, hogy a vállalkozás jogi úton keresi az igazát, az erősítheti az üzleti kapcsolatokat és a vállalkozás hitelességét.

A vállalkozások különleges helyzete
Amikor egy vállalkozást érintő jogi ügy kerül bírósági tárgyalásra, annak kihatása lehet az üzleti kapcsolatokra, az ügyfelek és partnerek megítélésére és a vállalkozás hírnevére. A vállalkozás vezetőinek nem csak a jogi kérdésekkel, hanem az üzleti következményekkel is szembe kell nézniük.

A peres eljárások nem csak a jogi területen hoznak kihívásokat, hanem érzelmi és pszichés szempontból is. Ahhoz, hogy az érintettek és a vállalkozások megküzdjenek ezekkel a kihívásokkal és a legjobb eredményt érjék el, fontos a megfelelő jogi és érzelmi támogatás megléte.

Zárszó

A peres eljárások mindig kockázatokkal és kihívásokkal járnak. Mielőtt egy vállalkozás vagy magánszemély jogi úton próbálja érvényesíteni az igazát, fontos minden aspektust megfontolni – a költségektől kezdve a lehetséges pszichés hatásokig. Egy tapasztalt ügyvéd segítségével fel tudjuk mérni az összes kockázatot és előnyt, és dönthetünk egy tájékozott, előrelátó döntést. A jog nem csak az ítéletekről és az álláspontokról szól; az emberi életekről, az üzleti vállalkozásokról és az emberek közötti kapcsolatokról is.

A jogi képviselet kiválasztásakor keresse azt az ügyvédet, aki megérti ezt a komplexitást és teljes körűen képes Önt támogatni a peres eljárás minden szakaszában.

dr. Szőke Ágnes Éva ügyvéd

Címkék: