Ügyvéd mediátor részvétele a gazdasági jogvitákban

Mediacio 2

Ma még kevesek számára ismert, hogy a gazdasági jogi jogvitákban felmerülő konfliktusok feloldásának nem csupán a peres eljárás az egyetlen útja.  A gazdasági mediáció vagy más néven közvetítői eljárás kifejezetten előnyös lehet gazdasági jog területén, ha a konfliktusban érintettek vitájukat gyorsan, költségkímélő módon és legfőképp teljes titoktartás mellett kívánják rendezni. Ebben tud segítséget nyújtani a mediátor, aki akár praktizáló ügyvéd is lehet. A gazdasági ügyekben szakavatott ügyvéd mediátor azonban az adott jogvitában csak akkor járhat el közvetítőként, ha  az adott konfliktusban érintett felektől teljesen független és a mediáció során meg tudja őrizni pártatlanságát.

Talán nem is kell több évtizedes gazdasági jogásznak és adójogász ügyvédnek lenni ahhoz a felismeréshez, hogy a gazdasági jogviták nem csupán a válófélben lévő magánszemélyek közötti vagyonmegosztás során, de a gazdasági élet szinte valamennyi (vállalkozások egymás közötti, vállalkozások és azok munkavállalói vagy éppen az egészségügyi intézmények és a betegek között felmerülő anyagi jellegű konfliktusok) területén az esetek többségében egyben valamilyen érzelmi és érdekalapú konfliktust is jelentenek. E konfliktusok során az egymásnak feszülő érdekek sok esetben hosszú évekig tartó, rendkívül költséges és sokszor egyik fél számára sem teljes elégedettséget nyújtó bírósági eljárásokkal végződnek, ahol végül a pernyertes fél a követelését ténylegesen mégsem tudja érvényesíteni, ráadásul a bírósági per elhúzódása sok esetben az emberi és üzleti kapcsolatokat  is végérvényesen tönkreteszi.

A mediációs eljárás előnyei között számos érvet lehet felsorakoztatni, így a legfontosabb, hogy gyors, a peres eljárás töredékébe kerül, teljes titoktartás mellett zajlik (az ott elhangzottakat a felek egy későbbi peres eljárás során nem használhatják fel), a felek az addigi jól működő gazdasági kapcsolatának fenntartását és folytatását is elősegíti, az egyezséget a felek hozzák létre, nem egy külső „döntőbíró”. A független közvetítő a feleknek segít a vitás pontok feltárásában, az érdekek és álláspontok kölcsönös megismerésében, szerepe azonban a megállapodás tartalmának megfogalmazásában passzív, azt a feleknek kell kidolgozniuk, azonban az eljárás menetében természetesen jogi képviselőjük, szakértő vagy egyéb érdekelt bevonására is lehetőség nyílik.

Mindezek miatt elkötelezett vagyok abban, hogy a szemben álló felek gazdasági konfliktusaik rendezése érdekében ismerjék fel az alternatív vitarendezés ezen módját, ismerjék meg annak előnyeit és kereteit, hiszen nyugodt szívvel mondhatom, a mediációs eljárással a felek csak nyerhetnek, vesztenivalójuk nincs, ezt a jogszabály további – pl. az elévülés megszakadására vagy nyugvására – vonatkozó rendelkezéssel is támogatja.

Az Ügyvédek Lapja (A Magyar Ügyvédi Kamara folyóirata) LXI. évfolyam 2., a 2022. március-áprilisi számában jelent meg tanulmányom az ügyvédként is praktizáló mediátorok szerepéről, illetve arról, hogy a mediációs eljárás során a felek milyen módon tudják saját jogi képviselőjüket, ügyvédjüket bevonni egy független mediátor vezetésével folyó közvetítői eljárásba. (A teljes cikk a hivatkozásra kattintással érhető el.)

Amennyiben gazdasági jellegű konfliktusainak rendezését mediáció keretében szeretné megpróbálni, töltse ki a felkérésre vonatkozó nyilatkozatot és küldje meg irodánknak!

dr. Szőke Ágnes Éva
ügyvéd, az Igazságügyi Minisztérium Közvetítői Névjegyzékébe bejegyzett gazdasági mediátor