Üzletrész megszerzésének bejelentése

1 300 Ft

Leírás

Amennyiben az üzletrész korábbi tulajdonosának személye megváltozik, akkor a változás időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés céljából az üzletrész megszerzője a szerzéstől számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-átruházási szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Partner ügyvédjeink olyan letölthető, üzletrész megszerzésének bejelentésére szolgáló iratmintát készítettek, mely a teljes bizonyító erejű magánokirati formának mindenben megfelel.

További információk

Terjedelem

2 oldal

Érdekelhetnek még…