Családi jog

Együttműkődő ügyvédi irodánk családi jogi specialistaként több évtizedes joggyakorlattal rendelkezik ezen a területen, ennek keretében peres és peren kívüli eljárásokban való képviseletével elősegíti a családi jogviták mielőbbi megnyugtató rendezését. Partner ügyvédünk nem csupán hatékony jogi megoldásokkal segíti a hozzá forduló ügyfeleit, de megfelelő empátiával kezeli a családi jogviták részeseit.

A családi jogi jogterületen belül bontópereket megelőző egyeztetések során egyeszség létrehozására törekszünk a felek között, azonban ennek hiányában hatékony képviseletet tudunk nyújtani a (volt) házastársak közötti vagyonjogi vitákkal, a gyermekelhelyezéssel, és a gyermekkel való kapcsolattartással, tartási kötelezettséggel összefüggő jogi konfliktusok során is.

Együttműködő ügyvédi irodáink közreműködnek továbbá az öröklési szerződések, végrendeletek szerkesztésében és a hagyatéki eljárások során is képviseletet látnak el.

Mindezeken túl kifejezetten családi jogi kérdésekben kifejezetten javasoljuk, hogy a vitás kérdésekben először független mediátor bevonásával próbáljanak meg közvetítői eljárásban közösen, egy minden fél számára megfelelő megállapodást létrehozni.

dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda

NAV idézés: Jogok és kötelezettségek

A NAV idézés számos kötelezettséggel és joggal jár, amelyekkel minden adózónak tisztában kell lennie. Ebben a cikkben áttekintjük, mit kell tennie, ha idézést kap, hogyan kérheti …
Elolvasom